WINDOW - 1 - WINDOWS for SORD m.5 - navod k pouziti ************************************** Program WINDOWS je urcen pro sestavu pocitace SORD m.5 s deskou 64KRX ( vyvinuta kolektivem elektroniku z POLDI Kladno ). Deska 64KRX obsahuje posilovac sbernice, operacni pamet 64KB RAM a 72KB EPROM, RAM DISK 512KB ( verze Jana Jelinka ), na konektoru je vyveden STD BUS. Program WINDOWS se nachazi v pameti EPROM umistene na desce pocitace na pozici pro BASIC-I. Tato 8KB EPROM obsahuje 4KB WINDOWS a 4KB posledni casti jazyka BASIC-F (kvuli prekryvum pameti). Po zapnuti nebo po resetu pocitace je MONITOREM ROM nalezen program WINDOWS a je mu predano rizeni. To se projevi vykreslenim zakladniho okenka vyberu na obrazovce s modrym pozadim.

LZR Soft 8-bit Windows
Rozbalená nabídka

Program WINDOWS slouzi k zavadeni: a) interpretru jazyka BASIC a systemu MSX z pameti EPROM do pameti RAM b) programu z RAM DISKU do pameti RAM ( polozka DISC ) c) programu z magnetofonu do pameti RAM ( polozka TAPE ) Dale je mozne spustit program, ktery se jiz nachazi na pozici modulu, tzn. je v pameti RAM od adresy 2000H nebo se adrese 2000H nachazi byte FFH a program zacina od 4000H. Jeste lze zkopirovat MONITOR ROM do pameti RAM ( polozka MONITOR IN RAM ) a spustit jednoduchy monitorovaci program ( disassembler + hex editor ), ktery je do WINDOWS zaintegrovan. Je-li zkopirovan MONITOR ROM do pameti RAM, je tento aktivovan pri volbe jakekoli polozky v okenku SORD ( krome polozky MONITOR ) a pri volbe TAPE. Vyberem polozky MONITOR IN ROM je aktivizovan MONITOR ROM, i v pripade, ze byl pred tim zkopirovan do pameti RAM. Aby mohl MONITOR v pameti RAM fungovat, je po kazdem zkopirovani upravena jeho rutina CHKRAM. WINDOWS ocekava, ze se v RAMDISKU na sektoru 32 nachazi 128 byte dlouhy zavadeci program. Dale predpoklada, ze na pozici treti EPROM muze byt bud BASIC-I, nebo jakykoliv jiny 8KB program. Pokud zacina bytem C3H, neni presunut do RAM, ale je spusten od adresy, ktera je na adrese +0001H od zacatku EPROM. Obecne pokyny ============= V okenku, ktere nabizi uzivateli program WINDOWS se lze pohybovat nahoru a dolu pomoci smerovych sipek. Vyber volby ( inverzni text ) se provadi stiskem RETURN. Navrat o uroven niz ( predchozi okenko ) se realizuje stiskem klavesy RESET, ktera ma behem cinnosti programu WINDOWS vyznam klavesy ESC ( vraci kod 27 - 1BH ). WINDOWS monitor =============== Vyberem polozky TOOL v zakladnim okenku je nabidnut vyber typu pameti RAM, VRAM ( VRM ) a ROM, se kterym se bude pracovat. Po odeslani nektereho z nich je vykresleno zakladni okno monitoru, ktere je rozdeleno na tri sloupce. V prvnim sloupci jsou adresy, ve druhem a tretim sloupci jsou zobrazeny bajty, ktere se na techto adresach nachazeji ( jako hexbyte a ASCII ). V horni casti okna je informace o pouzitem typu a pameti a jejim rozsahu a informace o zacatku ZONY. V horni casti obrazovky je vytistena jedna disassemblovana instrukce z adresy, na ktere je kurzor. Prvni sloupec ( a pripadne jeho prvni adresa ) bude nadale nazyvan ADR, druhy HEX a treti ASC. Pozice v levem hornim rohu ADR bude dale nazyvana HOMEA, tataz pozice v HEX bude nazyvana HOMEB. Adresa, na niz ukazuje kurzor bude nazyvana ADRK. Na zacatek ZONY ukazuje adresa ZONE.

LZR Soft 8-bit Windows
TOOLS

WINDOW - 2 - Pri soucasnem stisku CTRL a "klavesa" nastanou tyto akce: ========================================================= ( pro snazsi zapamatovani je klicove pismeno zobrazeno jako velke ) A az F - ignorovano G - Get - zadani hledaneho retezce H - hledej - zadani hledaneho retezce s Hvezdickovou konvenci I - instruction - posun ADRK na dalsi Instrukci J - Jump - nastavi ADR na ZONE a kurzor umisti na HOMEB K - ctrl/K, home - umisti kurzor na HOMEA L - ctrl/L, page - posune adresy na daLsi stranku ( o 32 byte ) M - ctrl/M, return - nastavi Minulou adresu v ADR a kurzor umisti na HOMEB N - Next - zapocne hledani dalsiho vyskytu zadaneho retezce O - Old - nahraje z magnetofonu soubor do pameti od ADRK P - disass - Prohlizeni pameti jako disassemblene instrukce od ADR Q - ignorovano R - ignorovano S - ignorovano T - Type - prohlizeni pameti jako ASCII ( 512 byte ) a BIN ( 128 byte ) od ADR U - Up - umisti ADRK na ADR a kurzor na HOMEB V - ignorovano W - ignorovano X - eXecute, call - po potvrzeni ( Y ) spusti program od adresy ADRK Y - ctrl/Y - prepne pohled na druhou obrazovku Z - Zone - zacatek ZONY je nastaven na ADRK @ - sipka nahoru - posune kurzor o radek nahoru / - sipka dolu - posune kurzor o radek dolu ; - sipka vlevo - posune kurzor o znak vlevo : - sipka vpravo - posune kurzor o znak vpravo poznamka: pri pohybu pomoci sipek se postupne prechazi vsemi smery v celem rozsahu zakladniho okna a v pripade ze je kurzor az jeho na hranici, prechazi tento na opacny konec noveho radku, nebo je pripadne cele okno "odrolovano". EXECUTE nelze provest pri zvolenem vypu pameti VRAM. Pri ROM je pripojena cela ROM, krome oblasti 7000H az 7FFFH a pri RAM je pripojena cela RAM. SP je nastaven nekde pod 72FFH. Je-li stisknuta pouze "klavesa" provedou se ve sloupci ADR a HEX tyto akce: =========================================================================== 0 az 9 a A az F - zmena hodnoty, na ktere stoji kurzor ( zadani hex cisla ) G az Z - stejne jako s CTRL/klavesa ! - pad! - provede se zaplneni ZONY kodem z adresy ZONE poznamka: pri pohybu pomoci klaves <@> </> <;> a <:> se kurzor pohybuje pouze ve sloupcich ADR a HEX. ZONA zacina adresou ZONE a konci na ADRK. Pri zvolenem typu pameti RAM neni mozne zapsat do adresove oblasti 72F0H az 72FFH a pri PAD je preskocena oblast 7000H az 72FFH. Pro pamet VRAM plati totez pro adresy 4000H az FFFFH a pro ROM to plati v celem rozsahu. Ve sloupci ASC se hodnoty meni beznym psanim a pomoci CTRL/SHIFT/klavesa. WINDOW - 3 - Pri GET a HLEDEJ je zmeneno pozadi obrazovky na cervene a zakladni okno je nastaveno na VRAM od adresy 3FE0H. Nyni je mozne zadat maximalne 31 byte dlouhy hledany retezec bud jako hex nebo ASCII nebo jejich kombinace. ADRK urcuje pozici za hledanym retezcem! ESC vrati do zakladniho okna. Pri NEXT je retezec nalezen vzdy! Pri zvolenem typu pameti RAM a ROM je nalezen alespon v pracovnim bafru ( 719FH ) a pri VRAM v bafru pro zadavani ( 3FE0H ). Hledani pomoci hvezdickove konvence pracuje tak, ze pri hledani muze byt byte FFH z hledaneho retezce nahrazen cimkoli. Hledame-li napriklad vyskyt vsech retezcu CD xx 10 ( instrukce CALL 10xx ), zadame CTRL/H, pak retezec CD FF 10, stiskneme ESC a pote CTRL/N. DISASS, TYPE a OLD probihaji na druhe obrazovce, proto je umozneno se na ni pomoci CTRL/Y podivat.

LZR Soft 8-bit Windows
TOOLS - DISASS

DISASS zobrazi vzdy 24 radek instrukci. Stiskem jakekoli klavesy pokracuje dalsi strankou, pouze stisk <@> zmensi dosazenou adresu o 256 ( posun zpet ) a ESC vraci do zakladniho okna. Po navratu se ADR a ADRK nemeni. Zobrazuje se od ADR, nikoli od ADRK! TYPE posouva vpred a vzad o jeden ( <:> a <;> ) a o 128 byte ( </> a <@> ). ESC vraci do zakladniho okna. Po navratu jsou ADR a ADRK nastaveny na dosazenou adresu. Zobrazuje se od ADR, nikoli od ADRK! Hledani a plneni pameti lze prerusit stiskem ESC. Funkce monitoru lze rozsirovat prihranim dalsiho programu a jeho pripojenim na hacek (tzv. hook). Pripojeni lze realizovat napriklad takovymto podprogramem: PRIPOJ: LD HL,EXPAND LD (716C),HL LD A,0C3 LD (716B),A RET EXPAND je adresa programu, ktery rozsiruje moznosti WINDOWS monitoru. Tento program by nemel menit obsah registroveho paru BC, ktery obsahuje informaci o stisklych klavesach. WINDOWS pro sve potreby vyuziva spolu s MONITOREM ROM pamet RAM v oblasti 7000H az 72FFH a pamet VRAM od adresy 2000H do 3FFFH. Jine verze ---------- Expanzni modul pro CP/M vyvinuty J. Stuchlikem (S.E.I.) obsahuje mirne pozmenenou verzi WINDOWS, ktera ma bohatsi nabidku voleb. V 64 KB EPROM je krom jineho: Basic-W (Basic-F ochuzeny o podporu SIO a FD-5, za to vsak s podporou "Stuchlikovy" FDD) a MSX 1.D (MSX s podporou "Stuchlikovy" FDD). BI, BG a BF v EPROM nejsou. ====== napsal LZR Soft, datum poslední editace: není známo =====