Systém CP/M na počítači SORD M5 ********************************* Všem majitelům základní sestavy počítače SORD M5 se nabízí mož- nost provozovat na svém počítači diskový operační systém CP/M. Systém CP/M, který je na počítači M5 implementován, vyžaduje jen minimální zásah do hardwaru počítače. V podstatě se jedná pouze o přivedení nového řídícího signálu na dekodér adres ( na GA015 je přiveden namísto stávajícího signálu A15 signál z rozšiřující desky ). Žádné další úpravy nejsou zapotřebí. Pouze se do přímé- ho konektoru pro kartridže zasune rozšiřující deska s CP/M. Tato deska je navržena tak, aby zabírala pokud možno co nejmenší mož- ný prostor na vrchní straně počítače. Nad touto deskou je umís- těna i disketová mechanika. Celá tato nadstavba přesahuje počí- tač na zadní straně o necelé 2 cm a na výšku zabírá něco kolem 4 cm. Pro systém CP/M existuje velké množství programového vybavení, které je tímto zpřístupněno i majitelům počítačů M5. Pro skalní sordisty, stejně tak jako pro milovníky lámání joysticků, byla pod CP/M převedena většina sordovských programů a her. Ze systé- mu CP/M je možné spouštět všechny původní SORD kartridže, stejně tak jako emulátory systému MSX a ZX Spectrum. Aby se M5 oprostil od nutnosti používat magnetofon, vznikl nový Basic-F ( BFWD ), který umí spolupracovat i s disketami, aniž by vyžadoval zažíze- ní FD-5. Ze stejného důvodu vzikla i nová verze emulátoru MSX ( MSX 1.D ), který také umí číst programy z diskety. Systém CP/M používá diskety naformátované na 720 KB na které je možné uložit až 128 souborů. BFWD a MSX 1.D používají diskety naformátované na 580 KB pro maximálně 144 souborů. Velikost sou- borů je omezena pouze kapacitou diskety. V současné době je možné si objednat kompletní dodávku hardwaro- vé nadstavby, která sestává z jedné disketové mechaniky 3,5 pal- ce a desky která je osazená pamětí 64 KB RAM a řadičem disketové mechaniky WD2797B. Součástí dodávky je i naformátovaná disketa s nezbytným programovým vybavením. Kromě této kompletní dodávky je také možné si objednat jen některé komponenty, například sa- motnou desku, nebo jen osazenou a oživenou desku bez mechaniky a tak podobně. Informativní přehled softwaru a hardwaru: FORMAT NEWSYS STAT PIP SUBMIT XSUB HEX LOAD VERIF POWER WORDSTAR WORDMASTER DBASE2 TURBOPASCAL MULTIPLAN ZBASIC MBASIC GEN80 ZSID M80 L80 MON80 a spousta dalších CP/M programů. BASIC-I BASIC-G BASIC-F FALC PDESIGNER HP4TM kartridžové hry MSX1B MSX1C MSX1D msx hry a mnoho dalších programů majících původ v počítači SORD. Mechanika 3,5 palce 720 KB nebo 1.44 MB, deska plošných spojů, propojovací ploché kabely, několik pasivních součástek, dva kusy SRAM 32KB, řadič FD, 8KB EPROM s OS CP/M, PROM s dekodérem módů a několik obvodů TTL LS. Datum poslední editace: není známo (podzim 1991?) ============== Napsal Roman Štec z teamu LZR Soft ==============