Několik pokynů k systému CP/M na M5 ************************************* Systém CP/M od firmy S.E.I. Praha je realizován na jedné desce, která obsahuje 64 KB RAM a minimálně 8KB EPROM. V EPROM je vypálen OS CP/M ( moduly CCP a BDOS ) a případně WINDOWS mo- nitor. Modul BIOS se zavádí do počítače z diskety. Verze bez WINDOWS monitoru Po zapnutí nebo resetu počítače musíme vložit do mechaniky A: disketu naformátovanou pro CP/M. Z té je nejprve načten do paměti ze stopy nula modul BIOS a posléze je mu předáno řízení. BIOS vytiskne úvodní hlášení, otestuje RAM, zavede do paměti mo- duly CCP a BDOS z EPROM a předá řízení modulu CCP. Modul CCP vy- tiskne prompt A> o očekává příkazy od uživatele. Verze s WINDOWS monitorem Po zapnutí nebo resetu počítače se na obrazovce vymaluje základní okénko WINDOWS monitoru. Inverzně je v okénku zobrazena aktivní položka ( stiskem RETURN její aktivaci potvrdíme ). Po- hybovat se lze v okénku stiskem kláves <@> a </>. Odesláním po- ložky DISC bude natažen OS CP/M stejným způsobem, jaký je popsán v předchozím odstavci. Položka TAPE funguje stejně jako příkazy TAPE v interpretrech jazyků BASIC-I, BASIC-G a BASIC-F. Položkou TOOL se staruje WINDOWS monitor. Návrat z WINDOWS monitoru do základního okénka je stiskem klávesy <RESET> v pravém horním ro- hu klávesnice. Několik rad pro uživatele s jednou mechanikou Formátování diskety v mechanice A: provádíme následujícím způsobem. Vložíme do mechaniky disketu, na které je program FORMAT.COM a odešleme příkaz: FORMAT A: <RETURN> potom, co je vytištěna výzva, tuto disketu vyměníme za disketu, kterou chceme naformátovat a stiskneme RETURN. Tím odstartujeme formátování. Na obrazovce se postupně tisknou čísla formátova- ných stop. Poté, co je formátování ukončeno, vložíme do mechani- ky disketu, na které je program NEWSYS.COM a odešleme příkaz: NEWSYS <RETURN> poté disketu vyjmeme, vložíme disketu nově naformátovanou a stiskneme klávesu <A>. Program NEWSYS zapíše na disketu modul BIOS. Poté můžeme, ale nemusíme disketu prověřit za pomoci prog- ramu POWER. Pokud chceme mít jistotu, že je nová disketa v po- řádku, vložíme do mechaniky disketu s programem POWER.COM a odešleme příkaz: POWER <RETURN> poté vložíme naformátovanou disketu a odešleme tuty příkazy: RESET A: <RETURN> TEST <RETURN> program POWER provede test diskety a označí nalezené vadné bloky na disketě jako nepoužitelné. Kopírování souborů z jedné diskety na druhou v jedné mecha- nice provádíme za pomoci programů STAT a ZSI nebo případně POWER tímto způsobem: STAT jméno.typ - vypíše délku v souboru recordech. Toto číslo vydělíme dvěma, čímž dostaneme dél- ku ve stránkách ( po 256ti bajtech ). Po- kud je délka v recordech liché číslo, za- okrouhlíme jí směrem nahoru. ZSI jméno.typ - načtení souboru do paměti. Poté vyměníme diskety a stiskneme CTRL/C SAVE délka jméno.typ - zapsání souboru na disketu. Délku zadává- me ve stránkách. výše uvedený způsob předpokládá, že máme na disketě, ze které chceme kopírovat i soubory STAT.COM a ZSI.COM. Pokud tomu tak není, postupujeme následovně. Vložíme do mechaniky disketu s programem POWER a odstartujeme ho. Poté vložíme disketu se souborem, který chceme zkopírovat a napíšeme tyto příkazy: RESET A: - přijmutí diskety SIZE jméno.typ - zjištění délky ( viz výše ) EXIT - odchod do CP/M Pak vložíme disketu s programem ZSI.COM a odstartujeme ho příka- zem ZSI ( bez parametrů ). Pak vložíme opět disketu se souborem a zadáme tyto povely programu ZSI: Ijméno.typ - zadání jména souboru R - načtení souboru pak vložíme cílovou disketu a stiskneme CTRL/C. Další postup ( SAVE ) je shodný s výše uvedeným postupem. ====== napsal LZR Soft, datum poslední editace: není známo =====