SORD m.5

[strana 1] [strana 2] [strana 3] [strana 4]

Úvod

Moje zájmy o počítače zahájila programovatelná kalkulačka CASIO PB-100 s vestavěným interpretrem jazyka Basic. Nadšen tím, že přístroj dělá to co jsem do něj naprogramoval a pokud ne, tak to nebylo proto, že by mě snad neměl rád či si na mě zasedl, ale proto, že jsem něco udělal špatně, jsem se o počítače začal zajímat více. Časem jsem si pak pořídil osmibitový skvost nesoucí jméno SORD m.5 - japonský výrobek vyrobený v Irsku dovezený Tuzexem. Těchto počítačů se údajně do ČSSR dovezlo něco kolem jednoho tisíce kusů. Nevím kolik je na tom pravdy. Každopádně můj SORD měl výrobní číslo 38 a kamarádův 653.

pohled bez modulu modul Basic-F dva moduly v rozdvojce pohled na přípojná místa
napájecí zdroj - vylepšen o 220 pro monitor původní typ joysticku nový typ joysticku (původní páčka z umělé hmoty se ulomila) originální kazeta strana B
cvaknutím na obrázek se zobrazí detailní pohled

TV OUT

Rozlišení videoprocesoru SORDa je 256x192 bodů + border (orámování) a takto vygenerovaný obraz je možné zobrazit na TV nebo monitoru (composite video). V textovém režimu to je 32x25 nebo 40x25 (neproporcionálních) znaků. A samozřejmě, jako každý správný herní počítač má videoprocesor SORDa sprity (tolik opěvovaný ZX Spectrum sprity nemá, z čehož vyplývá, že po této stránce značně zaostává. Sharp MZ jakbysmet).

Představu o tom, jak vypadaly hry, si je možné udělat z následujíchích obrázků.

Poo Yan

Poo Yan - sestřelování vlků, kteří létají za pomoci balónku

Tank Battalion
Tank Battalion - tanková bitva, ochrana kalichu

Heavy Boxing
Heavy Boxing - boxérský zápas

Step Up
Step Up - kosmonaut má vyšplhat do nejvyššího patra a naskočit do létajícího talíře

Super Cobra
Super Cobra - helikoptéra letící nepřátelskými zónami

Real Tennis
Real Tennis - klasický tenis

Word Maze
Word Maze - procházení bludištěm, na rozcestí se hádá slovo (anglické)

Wonder Hole
Wonder Hole - sbírání "nůžek" a vyhýbání se střelám pavouků

Dragon Attack
Dragon Attack - střílečka

Fruit Search
Fruit Search - logická hra. Hledání rozmístění ovoce

Zac Banic
Zac Banic - klasická UFO střílečka

Baseball
Baseball - baseballový zápas pro dva hráče

Drops
Drops - chytání velkých dešťových kapek do nádoby

Jumping Jack
Jumping Jack - panáček má vyskákat do nejvyššího patra

Reversi
Reversi - logická hra s pokládáním kamenů

Life
Life - matematický model života kolonie buněk (není to hra)

Funny Mouse
Funny Mouse - myška sbírá jablíčka

Eskimon
Eskimon - eskymák se brání před lachtany a dinosaury

Je celkem pochopitelné, že rozlišení 256x192 je blízko dolní hranice únosnosti pro zobrazování textu i grafiky, ale v té době to byl malý zázrak - uvědomme si, že se psal rok 1982, první počítač IBM PC měl v téže době MDA (pouze textový režim) a IBM/PC-XT s CGA (320x240 bodů a jen 4 barvy) byla záležitost až let následujících.

160x140 pix
například herní konzole Game Gear z roku 1990 má
obraz jen (!) 160x140 bodů a taky se na to dá koukat

SORD, mé hobby

SORD byl, pokud šlo o možnosti sehnat software a hardware, takovou popelkou mezi počítači. Avšak díky nadšení několika set z nás, jeho majitelů, se časem dočkal množství software i hardwareových doplňků.

Na tomto místě bych chtěl přinést několik "dobových dokumentů", které svým způsobem vypovídají o dění okolo tohoto malého zázraku. Většina z nich byla přenesena ze SORDA na PC v roce 1992 a tomu také odpovídají data jejich poslední editace. Ve skutečnosti dokumenty vznikaly v letech 1986 až 1991 avšak před zprovozněním CP/M na SORDu nebylo jak přenášet data ze SORDa (kazeta) na PC (disketa).

obálka
obálka klubového zpravodaje č. 2 z roku 1987

SORD klub fungoval pod záštitou 602. Základní Organizace Svazarmu (SVAZARM=Svaz pro spolupráci s armádou). 602. ZO byla vůbec (spolu s 666. ZO) líhní počítačových odborníků (viz Software 602, kde pak se asi vzal?). Klub jsem začal navštěvovat někdy v roce 1987, tedy v době, kdy se v něm již nevyskytovali M.May a D.Dočekal (D+M Soft), kteří byli podepsáni pod velkou částí prvních programů pro SORDa (basic i stroják). Do zpravodaje nikdo dobrovolně články psát nechtěl, takže jsem vypomáhal: občas (později pak pravidelně) jsem moje návody, které jsem si napsal pro sebe a pro přátele, upravil tak, aby je bylo možné "vydat".

Níže uvedené dokumenty jsou právě ty moje návody a skoro všechny se točí okolo rozšíření RAM SORDa na 64KB a provozování systému CP/M, emulace počítačů MSX a ZX Spectrum na SORDovi. V té době už jsem měl SORDa cca 5 let a znal ho z paměti skrz naskrz. Bohužel jsem zatím neobjevil žádnou dokumentaci z doby, kdy jsem se teprve se SORDem seznamoval, to by teprve byl historicky cenný materiál!

Originální periferní zařízení FD-5 jsme na vlastní oči viděli snad jednou, ale ani to nám nezabránilo disassemblovat jeho firmware (stažený z EPROM) a tak ho důkladně poznat.

V návodech hojně zmiňované amatérské rozšíření 64KRD a 64KRX se "dochovalo" dodnes (SORD fan, který ho vlastní - ač vybaven moderním PC, zatím nehodlá SORDa odložit do šrotu), jak je možno vidět na těchto fotografiích:

Jak bylo rozšíření paměti RAM + RAM disk  (v tomto případě osazen již jen paticemi) + EPROM disk (v tomto případě neosazen vůbec) mechanicky realizováno, je dostatečně patrné z fotografií.

Knihy jsem volně přeložil (udělal výtah toho nejdůležitějšího) z angličtiny do češtiny a doplnil o rozdíly v emulátoru oproti originálnímu MSXu (knihy jsou připravené pro tisk na ASCII tiskárně - více viz stránka o Asssemleru)

Jo jo, i gumáka jsme měli na SORDovi k dispozici.


Pokračování na další straně.


[strana 1] [strana 2] [strana 3] [strana 4]


Announcement:
o všech informacích zde uvedených platí, že nutně nemusí být 100% správné.
Stránka byla vytvořena pomocí programu NOTEPAD.EXE, což je jediná správná cesta, jak tvořit HTML.
Obrázky obrazovek byly nasnímány za prostého užití čudlíku [PrintScreen], dokumenty byly nasnímány scannerem Hewlett-Packard ScanJet 6100 a fotografie byly pořízeny digitálním fotoaparátem Olympus Camedia C-3030 Zoom.
Obrazový materiál byl následně zpracován a případné ostatní obrázky i namalovány v programu Corel PhotoPaint.

Home


© 2001, K5