SORD M5 with cartridge BASIC-I

 

Vítejte

 

Vítejte na stránkách, které se věnují svým způsobem unikátnímu počítači z první poloviny osmdesátých let minulého století, modelu M5 od firmy SORD. Tyto stránky si nekladou menší cíl, než být v rámci možností kompletním zdrojem informací o tomto osmibitovém domácím počítači. Najdete zde jak historické a dobové informace o tomto počítači, tak praktické informace jak s počítačem pracovat, ať už máte SORD M5 k dispozici ve fyzické podobě, nebo ho "jen" chcete provozovat v některém z emulátorů.

Obsah stránek je koncipován tak, že zde najdou užitečné informace jak ti, kteří žádný počítač v životě neviděli (ehm, no... tací snad ani neexistují), tak i ti, kteří sice počítače používají, ale nemají vůbec žádné zkušenosti s osmibity. A na své si samozřejmě přijdou i ti, kteří počítač M5 znají a hledají užitečné informace.

Po pravé straně je obsáhlá nabídka odkazů. Tyto odkazy vedou na stránky, které jsou koncipovány jako dokumentace k jednotlivým tématům. Na nich podávané informace mají tedy spíše podobu dokumentace (včetně oskenované tištěné), než klasických WWW stránek.

Co je důležité pochopit: většina zde prezentované české dokumentace vznikala v letech 1986 až cca 1992 na počítačových systémech, které neměly implementovánu diakritiku (zjednodušeně, byly bez podpory českého jazyka) a proto je tato napsána "sice cesky, ale bez hacku a carek." Z kraje nového tisíciletí jsem tuto dokumentaci vzal, doplnil o HTML tagy a šoupnul na Internet. Jak vidíte, ani slovo o tom, že bych doplnil diakritiku. Proto jsou stránky celé, nebo z části "cesky, ale bez hacku a carek." Není to chyba, tedy vlastně je to chyba, ale není na vašem přijímači. Tedy buďte shovívaví. Děkuji za pochopení.

Průzkum těchto stránek doporučuji zahájit zde: Historický přehled.

 

 

Under Construction

 

Tyto stránky jsou ve výstavbě. Protože toto není klasický blog v redakčním systému, nebudou zde přibývat články s novinkami, jak je to běžné právě u blogů, ale bude se zde postupně "rodit" dokumentace. Co by letitý majitel počítače SORD M5 mám mraky různých podkladů i hotových dokumentů, jen je potřeba to všechno zpracovat a dát tomu nějakou kultivovanou a pokud možno jednotnou podobu. A to samozřejmě zabere nějaký čas, takže to nebude ani hned ani naráz. Budou zde přibývat i fotky, přičemž se budu snažit vytvářet tématická alba. Budou zde přibývat i videa, ale je potřeba vzít na vědomí, že vymyslet video, pak ho natočit, pak sestříhat, doplnit k němu pokud možno i titulky a nakonec ho zveřejnit, je docela fuška, proto i toto půjde pomalu.

 

 

Kupředu levá

16.11.2018

Hotové jsou následující stránky (respektive je nemám v úmyslu již měnit nebo doplňovat, maximálně tak opravit chyby): BASIC-I, BASIC-F, The MSX Red Book extract a MSX Basic.

Postupně pomalu pracuji na stránkách v sekci "Práce s M5," kde zbývá v souboru Základní informace doplnit diakritiku, fotografie a trochu "učesat" texty. Připravuji stránku BASIC-G.

Ostatní stránky buď zatím vůbec neexistují, nebo jsou v prenatálním stavu, tedy je položen základ, ale obsah musím ještě dodělat.

20.11.2018

Další hotové stránky: Historický přehled, Prodejní ceny a BASIC-G.

Připravuji stránku Creative Games and Programs.

27.11.2018

Další hotová stránka: Creative Games and Programs.

Připravuji stránky Personal Computer Animation, SOS Copy a Monitor Handling Manual.

30.11.2018

Další hotové stránky: Personal Computer Animation a SOS Copy.

Dokončenost stránky Základní informace pokročila až ke kapitole "Práce s magnetofonem."

4.12.2018

Máme tu prosinec a já stále skenuji. Krom skenování doplňuji stránky o další nalezené informace. Historický přehled jsem doplnil o informace ze stránek zesnulého MUDr. Naidra a pro klony M5 jsem vyčlenil samostatnou sekci. Na stránku Prodejní ceny jsem přidal ceny kartridží prodávaných v Tuzexu. Skenování Monitor Handling Manual jde pomalu, pár stránek za den, ale už jsem v polovině. Aspoň, že to nevázne ;-)

5.12.2018

Přidal jsem do HTML kódu možnost skoku na začátek stránky a opravil jsem stav, kdy Menu (vpravo) odspoda mizelo při zmenšování okna prohlížeče. Také jsem naplnil stránku Letáky tedy řekněme, že je to další hotová stránka (i když doufám, že letáků seženu víc).

7.12.2018

Po oskenování 300 stran je konečně hotová stránka Monitor Handling Manual. Jako další jsem udělal stránku, kde je informace o nástavbě s disketovou mechanikou a 64KB RAM pro CP/M, kterou v devadesátých letech vyráběl a nabízel Ing. Jindřich Stuchlík.

8.12.2018

Oskenoval jsem znovu brožurku SORD m.5, Creative Computer, User's Guide a udělal jak PDF soubor, tak DOCX dokument a nakonec jsem udělal i www stránku s náhledem textu včetně obrázků. Text v DOCX dokumentu jsem prošel a opravil. Ačkoli má brožura pouhých 20 stran včetně obalu, tak mi zabralo celou sobotu.

10.12.2018

Nafotil jsem SORDy a změnil záhlaví jednotlivých stránek. Záhlaví zatím není úplně jednotné napříč webem, ale časem snad bude ;-)

26.12.2018

Další hotová stránka: Tipy a triky (nevylučuji možnost, že bude časem doplňována o další informace).

28.12.2018

Na stránky BASIC-I, BASIC-G, BASIC-F, Handbook a Heaps of information jsem doplnil odkazy na původní podoby příruček. Tyto jsem tiskl na terminálové tiskárně (tiskárna s klávesnicí) LA120 DECwriter III od firmy Digital Equipment Corporation (DEC) v druhé polovině osmdesátých let a na začátku devadesátých let minulého století.

Zahájil jsem práci na plnění obsahu stránky Časopisy.

8.1.2019

Text na stránce 64 KBF jsem doplnil o diakrititku, stejně tak, jako text na stránce FD-5. Stránku Systémové proměnné jsem doplnil o odkaz na přeloženou verzi příručky do angličtiny (vďaka H.R.).

9.1.2019

Na stránku System Subroutines jsem doplnil odkaz na původní podobu příručky. Dále jsem nově přidal stránku WINDOWS for SORD M5.

10.1.2019

Upřesnil jsem na stránce Historický přehled čas komunikace s paní z Nového Zélandu a připojil anonymizovanou emailovou komunikaci jako důkaz, že si nevymýšlím. Na stránku WINDOWS for SORD M5 jsem přidal fotky a obrázky.

Doplnil jsem další časopis do stránky Časopisy.

11.1.2019

Připravil jsem stránku Basic-W. V této fázi zatím nebudu pokračovat v doplňování jejího obsahu, ale časem na ní chci přidat i zdrojáky a odkazy na programy, případně nějaké to video.

12.1.2019

Pomocí překladače vznikla varianta front page v angličtině. Já vím, že to není echt angličtina, ale lepší, než nic.

13.1.2019

Zkusil jsem prohnat překladačem text na stránce 64 KBF a tak vznikla varianta v angličtině 64 KBF (English). Ano, vím, je to krutopřísná prasárna, ale pořád je to lepší, než drátem do oka. Díky H.R. se anglické verze dočkala také stránka WINDOWS for SORD M5 (English).

Oboje potřebuje korekci jako prase drbání, proto uvítám jakoukoli pomoc v tomto směru.

Po nepříliš zralé úvaze jsem se neuváženě rozhodl, že si udělám ostudu a zveřejním kopie mých prvních, plus mínus 20 let starých WWW stránek. Čili vstupte do Stroje času.

14.1.2019

Text na anglické verzi stránky 64KBF byl částečně opraven (vďaka H.R.), který mi poslal i fotky PCB modulu, tak jsem je doplnil do české i anglické verze stránky.

Stránka o nástavbě s disketovou mechanikou a 64KB RAM pro CP/M, se dočkala anglické verze (vďaka H.R.).

15.1.2019

Stránku Heaps of information jsem doplnil o odkaz na přeloženou verzi příručky do angličtiny (vďaka H.R.). Verzi stránky v angličtině se také chystám udělat.