Časopisy

 

SORD World

Časopis SORD World byl vydáván na Novém Zélandu každé dva měsíce a obsahoval informace, rady a aktualizace o výrobním sortimentu společnosti SORD. Více informací a sken časopisu najdete na webu: https://sord.co.nz/sordworld.html

Výskyt počítače SORD M5 v dobových časopisech (ČSSR)

   
Česky, PDF, 207 KB Česky (OCR), DOCX, 53 KB

Článek o SORD M5 v časopise Amatérské rádio (1984/10A, strany 377 a 378).

Výskyt počítače SORD M5 v dobových časopisech (zahraničí)

Článek o SORD M5 v časopise Personal Computer World (PCW 1983-08).

Článek o SORD M5 v novozélandském časopise Bits & Bites (Vol. 1, No. 11, 1983-08).

Počítač SORD M5 je několikrát zmiňován v novozélandském časopise Bits & Bites (Vol. 2, No. 4, 1983-12/1984-01).

Reklama v časopise Super Juegos Para Todos Magazine z roku 1984, kde je inzerován prodej SORD M5 ve Španělsku: Strany 58 a 60

Super Juegos Para Todos Magazine - SORD M5 Super Juegos Para Todos Magazine - SORD M5

 

SORD M-5

Para aprender jugando

Los ordenadores creativos Sord M5, son ideales para aprender jugando los secretos inmediatos de la informática. Son fácilmente ma- nipulables tanto por los adultos como por los niños sin necesidad de que ninguno de ellos sea un experto. Es especialmente recomen dable para la educación de los chavales (Programa de estudios): para aprender BASIC; para la contabilidad del hogar (Programa FALC); para los videojuegos; para el proceso de datos y para correspondencia y para sesiones creativas de animación (Programa de Dibujos Animados). Es verdaderamente atractivo.

SORD M-5

učit se hraním

Kreativní počítače Sord M5 jsou ideální k tomu, abyste se hrou naučili bezprostřední tajemství práce s počítačem. Snadno s nimi manipulují dospělí i děti, aniž by kdokoli z nich musel být odborníkem. Zvláště se doporučuje pro vzdělávání dětí (studijní program): naučit se BASIC; pro účetnictví domácnosti (program FALC); pro videohry; pro zpracování dat, pro korespondenci a pro kreativní animaci (grafický program). Je to opravdu atraktivní.
(Poznámka: jedná se o strojový překlad).

Výskyt počítače SORD M5 v novodobých časopisech

Článek o SORD M5 v časopise Kilobyte Magazine (2018-03).


Poznámka pod čarou

Je doufám pochopitelné, že nejsou zmapovány veškeré zmínky o SORD M5, které se kdy/kde vyskytovaly.